S5: Els graus universitaris i el meu futur17,00 a 17,50h Xerrada: Com saber quina carrera estudiar i encertar en l’elecció?

Ponent: Belén Zárate

Llicenciada en Dret i en Filosofia i Lletres, Universitat de Navarra. Doctora en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Vicerectora de la Universitat Internacional de Catalunya.

Aprofitar el temps de l’escola per a orientar-se cap a la universitat i la futura professió és una cosa summament important. Per aprofitar amb excel·lència l’etapa universitària, convé conèixer abans quines són les disciplines més afins a un, així com les mateixes actituds i les habilitats personals, preferències i gustos. És important esbrinar quin tipus de treball vull fer en la meva vida més que centrar-se en els estudis.

En el curs d’aquesta xerrada, la Dra. Belén Zárate, vicerectora de Comunitat Universitària de la UIC, va donar valuosos consells per trobar informació i orientació (fonts on buscar informació, com Universitats, UNIferia, Siou, universia o Saló de l’Ensenyament, entre d’altres), i ha remarcat alguns criteris útils per fer una bona elecció a l’hora de triar un grau universitari.

Ha insistit que l’Administració pública no els pot substituir a l’hora de la presa de decisions, pel que fa a elecció d’estudis es refereix: “cal prendre la decisió amb temps -va insistir la ponent-, en el termini que ens marquem nosaltres , per trobar informació i analitzar-la perquè, si no, serà l’Administració la que ens marqui els terminis i llavors decidirem precipitadament”. D’acord amb l’anterior, la ponent va repartir informació sobre quines habilitats s’han de tenir per optar per cadascun dels perfils que s’ofereixen a l’estudiant (opcions científic-tècnica, social o humanística). En aquest sentit, es va animar als assistents a fer un test (es pot trobar a la pàgina Universia) per saber quina tipologia s’ajusta més a la personalitat de cadascú.

La professora Zárate va aclarir que l’objectiu prioritari és que gaudeixin treballant, perquè és el que faran tota la vida; per això, l’important és saber a què volen dedicar-se i poder desenvolupar totes les seves capacitats i arribar així a la plenitud de la vida.


En un moment en què la formació universitària és tècnica i orientada cap a l’ocupabilitat, Betlem va recomanar algunes claus per aprofitar la universitat: plantejar-se el període universitari sencer, i els estius, per aconseguir una formació integral, amb una experiència internacional, una sòlida experiència de voluntariat i algunes pràctiques, a més d’apuntalar els coneixements instrumentals, idiomes i ofimàtica. Va recomanar també, formar el cap amb coneixements humanístics, contemplació a través de la cultura i de la bellesa.

Finalment, ha assenyalat que ser universitari significa aconseguir que la universitat sigui una experiència transformadora. Això es pot aconseguir participant activament en les activitats extraacadèmiques per completar la formació amb l’adquisició de soft skills.

Workshop: Descobreix la teva estrella polar!

Coordinador: Juan José Guardia
Doctor en Dret (Universitat de Barcelona). Director d’estudis de l’Grau de Dret i Professor de Dret Administratiu a la Universitat Abat Oliba (Barcelona).

El taller pràctic va consistir a realitzar, de manera guiada, un test vocacional, d’orientació universitària ( “La teva estrella polar”).

D’acord amb les respostes, el coordinador i els mentors van tractar d’ajudar els assistents a trobar la correlació entre les diferents carreres universitàries i els interessos personals reflectits per cada un en les respostes donades en el test. Se’ls va animar, així mateix, a seguir tractant aquest assumpte en les properes entrevistes amb el mentor.