Descobrir una carrera científica

Ponent: Jaume Armengou

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, UPC. PDG per l’IESE. Membre Numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Professor visitant a l’University of California – Berkeley. Secretari General a l’IESE Business School, Universitat de Navarra.

Xerrada: Perseverança

Connexió entre la perseverança i l’assoliment de les pròpies metes. Paper de la perseverança en la història de, entre altres camps, la política, els negocis, la ciència i les arts.

Workshop: El pont Marshmallow

El treball en equip efectiu requereix una comunicació clara i l’assignació de tasques apropiades als diferents integrants de l’equip.