S9: Sóc un líder?

Ponent: Albert Guivernau
Economista i Emprenedor. Professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Abat Oliba. Director Think Outside The Box Academy BDM Bastian Films.

Xerrada (de 17,00 a 17,45h) Sóc un líder?
Cadascun ha de buscar oportunitats per a exercir el lideratge a l’escola secundària. No s’ha d’evitar l’exercici del lideratge per por, o per mandra a exercir-lo.

El món necessita bons líders en tots els nivells: en la família, en el lloc de treball, a l’escola, en la comunitat, en el propi país i en el món.

Workshop: (de 17,45 a 18,45h) Hanabi: un joc
cooperatiu en equip, en el qual tots guanyen, o tots perden.

L’objectiu de l’activitat és observar el comportament dels jugadors davant un joc cooperatiu en el qual tots els jugadors han d’aconseguir un objectiu en comú; és a dir, davant un joc en el qual, o tots guanyen, o tots perden.

Aquest joc afavoreix aptituds de treball en equip tals com comunicació, empatia i pensar en el bé comú. Al seu torn, també afavoreix la capacitat d’anàlisi i la memòria.

Després del workshop, tindrà lloc un breu acte en el qual es farà lliurament als participants del diploma d’assistència i aprofitament del programa. Després de l’acte, al qual podran assistir també els pares dels estudiants, s’oferirà un refrigeri a tots els assistents.