Sessió 4: Perspectives de carrera. Quina trio?

Ponent: Miguel Antón

Llicenciat i màster en Economia, Universitat de Navarra. Ph.D. en Finance, London School of Economics. Professor Agregat en el Departament de Direcció Financera a l’IESE Business School, Barcelona.

Xerrada

L’etapa secundària és el moment de descobrir els propis interessos i les pròpies aptituds professionals. És també el moment d’aclarir incògnites i de madurar en la presa de consciència de les pròpies fortaleses, així com de les debilitats personals.

Workshop: Test d’interessos professionals i aptituds (Test CHASIDE)

Quines professions s’identifiquen més amb la pròpia personalitat i amb les pròpies aptituds? Exercici d’avaluació crítica de possibles carreres universitàries a considerar per l’estudiant, en funció dels resultats obtinguts en el test que es durà a terme durant la sessió.