S7: Conèixer-se per ser feliç

Ponent: María Fernández Capo, Psicòloga. Directora del Grau de Psicologia de la Universitat Internacional de Catalunya..

Xerrada (de 17,00 a 18,00h)

Conèixer la pròpia personalitat és clau per trobar el sentit de la teva vida i ser feliç.
L’autoconeixement implica saber com sóc com treure el millor partit a la meva manera
de ser i al meu potencial com a persona a través del propi esforç i amb l’ajuda de
els altres.
En aquesta sessió es donaran algunes claus que convidin a voler conèixer-se millor i, com
a conseqüència, a ser més feliç.

Workshop: Test de maduresa i personalitat (de 18,20 a 19,20h)

Cada estudiant realitzarà un test individual, amb l’objectiu d’ajudar a explorar el
grau de coneixement que té de si mateix. A partir d’aquí, se li convidarà a
contrastar els seus propis trets amb els d’una persona madura.