Sessió 3: Viure respectant l’autoritat

L’autoritat és un aspecte necessari i bo a la vida. Es necessita aprendre a conviure amb l’autoritat. Altrament, un podria desaprofitar moltes i molt bones oportunitats en la seva vida.

Workshop: Lego Mania

Un dels objectius d’aquesta activitat és ensenyar que el treball en equip requereix una comunicació clara i efectiva.